สร้างสรรค์โมเดลสวย

             หลังจากศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Google SketchUp เราจะมาฝึกการสร้างโมเดลด้วยสารพัดเครื่องมือที่ได้ศึกษามา โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ผสมกัน เพื่อสร้างโมเดลสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดพร้อมที่จะนำไปใช้งาน