การส่งออกชิ้นงาน

            การส่งออกชิ้นงาน คือการประมวลผลงานวาดของเราออกไปใช้ต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ ซึ่ง Google SketchUp สามารถส่งออกไฟล์ออกไปได้รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หรือแม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหวด้วย

            การส่งออกชิ้นงานด้วยคำสั่ง Export
            เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนการส่งออกชิ้นงาน ดังนี้

             การ  Export  เป็น  3D  Model
              เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนการส่งออกชิ้นงาน ดังนี้

          การ  Export  เป็น  2D  Graphic
          เมื่อเลือก  Export  เป็น 2D Graphic  แล้ว ขั้นตอนการบันทึกไฟล์  ดังนี้