การพิมพ์ชิ้นงาน

           การพิมพ์งานวาดออกมาเป็นแผ่นกระดาษก็ยังมีความจำเป็นไม่น้อย แม้ในปัจจุบันจะนิยมนำเสนองาน ด้วยไฟล์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ก็ตาม

           การพิมพ์เอกสาร    ขั้นตอนการพิมพ์ชิ้นงานและการตั้งค่าต่าง ๆ มีดังนี้

หน้าต่าง Print