การนำเสนอโมเดล


             การจะได้ผลงานที่สมบูรณ์เกี่ยวข้องกับการนำเข้าไฟล์ที่เหมาะสมมาใช้งาน และเมื่อเสร็จสิ้นงาน ต้องส่งออกชิ้นงาน เพื่อนำเสนอหรือประกอบกับโปรแกรมอื่น ๆ ซึ่ง Google SketchUp สามารถส่งออกไฟล์ออกไปได้ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หรือแม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหวด้วย

           การนำเข้าไฟล์ประเภทต่าง ๆ (Import)

           การนำเข้าไฟล์มาใช้ใน Google SketchUp มีหลายวัตถุประสงค์ เช่น การนำภาพเข้ามาเป็นพื้นหลัง หรือเป็นแบบในการวาดโมเดล หรือนำเข้าวัตถุจากโปรแกรมอื่นมาทำงานต่อยอดใน Google SketchUp อย่างไรก็ตามในเวอร์ชั่นฟรีและเวอร์ชั่น Pro ก็สนับสนุนประเภทไฟล์ที่นำเข้าได้ไม่เท่ากัน