การใส่ Components

             Components  เป็นความสามารถพิเศษของ Google SketchUp ที่ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างโมเดลประกอบด้วยตนเอง  Components  จะถูกจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่  เรียกใช้ได้ง่าย และสะดวก ดังนี้

              นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลด Components สำเร็จรูปอื่น ๆ มาจากอินเทอร์เน็ต  ในหน้าต่าง  Components  ในช่องที่มีสัญลักษณ์  3D  Warehouse โดยพิมพ์โมเดลที่ต้องการใช้งาน ซึ่งมีผู้ออกแบบได้แชร์ไว้ในเว็บ  3D  Warehouse