การใส่แสงและเงา

             การแสดงแสงเงาของโมเดล เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนองานให้ภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งใน Google  SketchUp สามารถแสดงแสงเงา รวมทั้งหมอกควันบนโมเดลได้จากการกำหนดระยะ ความใกล้ไกลของมุมมองเทียบกับโมเดล  และกำหนดสีของหมอกควันได้ตามต้องการ  ดังนี้

            เปิดแสงเงาเข้าสู่โมเดล

          แสงที่ส่องมาโดนโมเดลจนมีเงาตกกระทบในโปรแกรม Google SketchUp สามารถกำหนดแสงเงาเองตามความต้องการ หรือกำหนดแสงเงาที่มาจากดวงอาทิตย์จริง ๆ ดังนี้

           การเรียกใช้เครื่องมือ Shadows

           การแสดงแสงเงาบนโมเดล

            เมื่อเปิดชุดเครื่องมือ Shadows และให้คลิกปุ่ม  Show/Hide shadows  โปรแกรมจะใส่แสงเงาให้กับโมเดลทันที (เมื่อคลิกอีกครั้งแสงเงาจะหายไป) โดยปรับแต่งแสงเงาเพิ่มเติมได้บนแถบ Date และ Time

            Shadows  Settings