การใส่หมอก

             นอกจากการใส่แสงเงาที่สมจริงแล้ว โปรแกรม Google SketchUp ยังสามารถใส่หมอก (Fog) ลงในโมเดลได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะกับฤดูหนาว หรือบนภูเขา เป็นต้น และยังสามารถปรับค่าความหนาแน่นของหมอก สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

         วิธีที่ 1

วิธีที่ 2

 

      การเปลี่ยนสีให้กับหมอก