การใช้ภาพเป็นลวดลาย

          โดยการนำไฟล์ภาพเข้ามาใช้เพื่อเป็นลวดลายให้กับวัตถุ ซึ่งจะกำหนดให้ลวดลายต่อเนื่องกันในทุก ๆ ด้าน โดยสิ่งที่ต้องเตรียม คือ ไฟล์ภาพ และ รูปทรงสี่เหลี่ยม ดังนี้