การตกแต่งโมเดล

 

           หลังจากที่สร้างโมเดลต่าง ๆ ขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การแต่งเติมโมเดลด้วยวัสดุและสีสัน โดยการจัดการพื้นผิววัตถุ  การใส่ข้อความ การเรียกใช้โมเดลจาก Components  การเพิ่มแสงเงา และหมอกเสมือนจริง  เพื่อให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจ

    

          เครื่องมือ  Position  Texture มีไว้สำหรับปรับตำแหน่ง ลวดลาย หรือภาพที่ใส่ในพื้นผิวให้กับวัตถุ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ ดังนี้

           การใช้  Fixed  Pin  Mode

           การใช้  Free  Pin  Mode

            การปรับแต่งลวดลายโดยใช้ Free  Pin  Mode เป็นการปรับแต่งลวดลายแบบอิสระ ดังนี้