โมเดล 3 มิติ

 

                โมเดล 3 มิติ หรือ 3D Model คือ โมเดลที่ถูกสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อแสดงผลให้เห็นบนพื้นผิว 3 มิติ คือมีมิติในแนวนอน แนวตั้ง และแนวลึก ซึ่งแตกต่างจากภาพ 2 มิติ ที่แสดงผลเพียง 2 แนวเท่านั้น                โมเดล 3 มิติ จึงมีมุมมองที่มากกว่า คือสามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360 องศา และสามารถปรับแต่งแก้ไขรูปทรงในลักษณะเหมือนกับงานปั้นได้ ซึ่งเรียกว่า 3D Modeling หรือการปั้นวัตถุ 3 มิติ

             วัตถุ 3 มิติ แบ่งประเภทตามลักษณะโครงสร้าง ได้แก่
            1. NURBS : วัตถุ NURBS มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเส้นโค้งที่ไม่ตายตัวสานต่อโยงกันทำให้เกิดพื้นผิวระหว่างเส้นโค้งเหล่านั้นเรียกว่า NURBS Surface ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพื้นผิวโค้งเรียบ วัตถุประเภทนี้เหมาะกับการสร้างโมเดลประเภทตัวละครที่เป็น คน สัตว์หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะโค้ง เช่น รถยนต์

วัตถุโครงสร้างแบบ NURBS
ที่มา http:// http://www.3Dservice.com     

            2. Polygonal : มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต คือรูปทรงเหลี่ยมต่าง ๆ ที่เป็นแผ่น (Mesh) ประกอบเรียงกันจนเป็นวัตถุที่ซับซ้อนขึ้น Polygonal มีการใช้งานที่แพร่หลายกว่า และเป็นมาตรฐานทั่วไปของวัตถุ 3 มิติ สามารถปรับแต่งได้ง่ายกว่าด้วยซึ่งเราจะให้ความสนใจกับวัตถุ Polygonal ในการทำงานหลัก

วัตถุโครงสร้างแบบ Polygonal
ที่มา http://www.webreference.com/3d/cararra

            วัตถุ 3 มิติ แบบ Polygonal มีส่วนประกอบ ดังนี้
           1. Face คือ พื้นผิวแต่ละด้านของวัตถุ
           2. Edge คือ เส้นขอบแต่ละด้านของวัตถุ
           3. Vertice หรือ Vertex คือ จุดเชื่อมต่อของเส้นและพื้นผิว

ส่วนประกอบ 3D Model
ที่มา https://sites.google.com/site/aparisa14/assignment-9-3d-virtual-model/3d-virtuai-graphic-report


             นอกจากโครงสร้างแล้ว วัตถุ 3 มิติ สามารถแสดงคุณสมบัติของตัวเองผ่านพื้นผิวภายนอก ได้แก่
            1. Shader คือ ลักษณะของพื้นผิว เช่น ความมันวาว โปร่งใส สะท้อนแสง หยาบ เรียบ เรืองแสง มีรอยบุ๋มหรือนูนขึ้นมา

พื้นผิวแบบ Shader
ที่มา http://glasnost.itcarlow.ie/~powerk/GeneralGraphicsNotes/ Theory/Shaders.htm

             2. Texture คือ สี ลวดลาย หรือภาพ ที่เรากำหนดลงไปให้พื้นผิว เช่น ลายไม้ หิน พื้นกระเบื้อง โลหะ

พื้นผิวแบบ Texture
ที่มา https://jakeadoodle.wordpress.com/2014/10/27/texture-pattern