เครื่องมือหมุนวัตถุ

                  เครื่องมือ       Rotate ใช้สำหรับหมุนชิ้นส่วนตามแกนที่กำหนด หากเราหมุนชิ้นส่วนเดียวก็ใช้เครื่องมือ Rotate หมุนโดยตรง แต่ถ้าจะหมุนหลายชิ้นส่วนก็ต้องใช้เครื่องมือ   Select คลิกเลือกชิ้นส่วนที่ต้องการก่อนแล้วจึงใช้เครื่องมือ Rotate

                  เครื่องมือ Rotate ยังประยุกต์ใช้ในการทำสำเนาวัตถุแนวโค้งได้อีกด้วย ซึ่งเรียกว่า Radial Arrays

    

                  ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ Rotate หมุนวัตถุ โดยมีจุดหมุนคือตัววัตถุเอง

   

              ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ Rotate Tool ย้ายวัตถุแนวโค้ง โดยมีจุดหมุนนอกวัตถุ

            ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ Rotate Tool บิดพื้นผิววัตถุให้เป็นเกลียว