เครื่องมือสร้างขอบขนานวัตถุ

                เครื่องมือสร้างขอบขนานมีชื่อว่า Offset มีไว้เพื่อสร้างเส้นหรือพื้นผิวที่มีลักษณะขนานกับเส้น หรือพื้นผิวที่อ้างอิง ซึ่งประยุกต์ในการสร้างวัตถุได้ เช่น การสร้างขอบประตูหรือหน้าต่าง   เป็นต้น

          

              Offset Tool สามารถใช้กับเส้นที่ต่อเนื่องในระนาบเดียวกันได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

          

                Offset  Tool  สามารถใช้กับพื้นที่ปิดใด ๆ ก็ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

           

                Offset  Tool  สามารถกำหนดระยะที่แน่นอน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

                         เราสามารถทำ Offset ซ้ำกับค่าที่ได้ใช้ไปล่าสุดกับพื้นผิวหรือเส้นอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้