เครื่องมือปรับขนาดวัตถุ

          เครื่องมือปรับขนาดวัตถุมีชื่อว่า Scale มีหน้าที่เปลี่ยนขนาดหรือสเกลจากวัตถุต้นฉบับให้ย่อหรือขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนสเกลนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัตถุจริง ไม่ใช่การซูมขยายหรือย่อมุมมอง

          การกำหนดสเกลที่จะย่อหรือขยายนั้น เราสามารถใช้เมาส์กะขนาดคร่าว ๆ หรือกำหนดค่าที่แน่นอนในการปรับได้ และสามารถเปลี่ยนสเกลในทางตรงกันข้าม หรือเรียกว่า Mirroring ผลที่ได้     คือวัตถุจะอยู่ในทิศทางกลับด้าน หรือกลับหัวกลับหาง
        
          ตัวอย่างนี้จะเป็นการปรับขนาดวัตถุโดยรักษาอัตราส่วนของรูปทรงไม่ให้ผิดไปจากเดิม