เครื่องมือวาดเส้นอิสระ

             

            เครื่องมือวาดเส้นอิสระมีไว้ใช้วาดเส้นด้วยมือ (เมาส์) ของเราเอง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรูปทรงเรขาคณิต และไม่คำนึงปัจจัยใด ๆ เครื่องมือวาดเส้นอิสระมีชื่อว่า Freehand   ขั้นตอนการวาดเส้นอิสระ มีดังนี้
               การแก้ไขรูปทรงอิสระ

                เมื่อวาดรูปทรงอิสระขึ้นมาแล้ว รูปทรงนั้นจะมีโครงสร้างเป็นเส้นย่อย ๆ หลายส่วนที่ต่อกันจนได้รูปทรงที่เราวาด โดยปกติเมื่อเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปทรงอิสระ  จะเป็นการเลือกโมเดลทั้งชิ้น หากต้องการแก้ไขรูปทรงบางส่วน จะต้องทำการแยกส่วนของเส้นต่าง ๆ หรือเรียกว่า การระเบิด (Explode Curve) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้