เครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยม

       

          รูปหลายเหลี่ยม คือรูปเหลี่ยมที่นอกเหนือจากสี่เหลี่ยม ซึ่งเรากำหนดจำนวนเหลี่ยมหรือด้านเองได้ ตั้งแต่ 3 เหลี่ยมไปจนถึงจำนวนเหลี่ยมมากกว่า 10  เหลี่ยม ก็สามารถทำได้  เครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยม คือ Polygon

          

          เครื่องมือ   Polygon สามารถใช้สร้างได้ทั้งรูปสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม หรือรูปหลายเหลี่ยมขึ้นอยู่กับการกำหนดจำนวนด้าน โดยมีวิธีสร้าง ดังนี้                    

                    เราสามารถแก้ไขรูปเหลี่ยมที่ได้สร้างไปแล้ว ด้วยการเรียกหน้าต่าง Entity Info จะแสดงคุณสมบัติของรูปทรงที่สามารถปรับแก้ได้ คือ