เครื่องมือวาดรูปสร้างโมเดล

 

        ชุดเครื่องมือ Drawing  เป็นเครื่องมือสำหรับวาดรูปโมเดล จะแสดงรวมอยู่บนแถบเครื่องมือ Large Tool Set หากต้องการแสดงชุดเครื่องมือ Drawing ขึ้นมาต่างหาก ให้คลิกเมนู View –> Toolbars –> Drawing ซึ่งจะมีเครื่องมือสำหรับวาดภาพในแนวระนาบ ดังนี้