การสร้างพื้นที่ปิด

              

              การวาดเส้นที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จนสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นจะเป็นการสร้างพื้นที่ปิด ซึ่งสามารถใช้เป็นโมเดล เพื่อสร้างงานต่อไปได้