เครื่องมือเลือกโมเดล

        การเลือกส่วนประกอบโมเดล สามารถเลือกด้วยการใช้เครื่องมือ    Select โดยทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้จักเทคนิคในการใช้เมาส์ และคีย์บอร์ด เพื่อเลือกส่วนประกอบที่ต้องการ

             

                 ด้วยการคลิกเมาส์อย่างเดียว เราสามารถเลือกส่วนต่างๆ ของโมเดลได้ แต่เราควรทราบก่อนว่าโมเดลชิ้นหนึ่งประกอบด้วยอะไรบ้าง

                เมื่อทราบองค์ประกอบของโมเดลแล้ว การเลือกส่วนต่าง ๆ ของโมเดลด้วยเมาส์ มีดังนี้

                

               เราสามารถใช้เมนูปุ่มขวาของเมาส์ในการเลือกส่วนต่าง ๆ ของโมเดลได้เช่นกัน เมื่อคลิกเมาส์ปุ่มขวาบนส่วนใด ๆ ของโมเดลที่เราสนใจ จะปรากฏขึ้นมาในการเลือกจะอยู่ในเมนูย่อยชื่อ Select ซึ่งมีตัวเลือก ดังนี้
                 ผลของการเลือกตัวเลือกต่าง ๆ บนโมเดลชิ้นเดียวกัน โดยการใช้เมนูปุ่มขวา

             

             การลากพื้นที่เมาส์เพื่อเลือกโมเดลหลายชิ้นนั้นมีวิธีที่สะดวกรวดเร็ว เพียงเราเข้าใจในหัวข้อนี้ เราก็เลือกโมเดลได้อย่างง่ายดาย

               การลากพื้นที่ด้วยเมาส์จากซ้ายไปขวา จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมเส้นทึบ ซึ่งจะเป็นการเลือกโมเดลที่อยู่ภายในกรอบการลากพื้นที่เท่านั้น โมเดลใดที่ไม่อยู่ในกรอบเต็มชิ้นก็จะไม่ถูกเลือก

                 การลากพื้นที่ด้วยเมาส์จากขวาไปซ้าย จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมเส้นประ ซึ่งจะเป็นการเลือกโมเดลที่กรอบเส้นประนั้นพาดโดน แม้ไม่ได้ครอบโมเดลทั้งชิ้น แต่ถ้ากรอบเส้นประไปถึงโมเดลนั้นก็จะถูกเลือกด้วย

                 

                  เราสามารถเลือกโมเดลทั้งหมดในไฟล์ที่เปิดอยู่ขณะนั้นได้ และยกเลิก การเลือกทั้งหมดได้เช่นเดียวกัน