เครื่องมือเทสีพื้นผิวโมเดล

    

              โปรแกรม Google SketchUp กำหนดพื้นผิวโมเดลให้มีสีและคุณสมบัติต่าง ๆ ได้   เช่น โปร่งใส เป็นต้น ซึ่งจะใช้เครื่องมือชื่อ Paint Bucket ในการทำงาน

             

              เครื่องมือ Paint Bucket จะอยู่บน Toolbar และมีสัญลักษณ์เป็นถังเทสี การใช้งานมีดังนี้


                 

                  การใส่คุณสมบัติพื้นผิวนั้น ทำโดยวิธีเดียวกับการเลือกสีแล้วเทบนพื้นผิว เพียงแต่เลือกในหมวดพื้นผิวเท่านั้น ในตัวอย่างนี้จะทำการกำหนดให้กระจกรถยนต์มีสีโปร่งใส