เครื่องมือลบโมเดล


                เครื่องมือ  Eraser ใช้ลบเส้น, ชิ้นส่วน, กรุ๊ป หรือคอมโพเนนต์ นอกจากนี้ยังใช้ซ่อนเส้นที่ไม่ต้องการ หรือทำพื้นผิวให้เรียบขึ้นได้ แต่ไม่สามารถลบพื้นผิวได้

             

             เครื่องมือลบจะมีสัญลักษณ์เป็นยางลบ   (Eraser) และอยู่บน Toolbar เมื่อเลือกแล้วตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นยางลบ

               

               โดยทั่วไปโมเดลจะมาพร้อมกับเส้นขอบเพื่อให้พื้นผิวเป็นส่วนที่ปิด แต่พื้นผิวก็สามารถอยู่ได้โดยไม่มีเส้นขอบ ซึ่งจะทำให้พื้นผิวดูเรียบขึ้น เราสามารถลบขอบออกโดยไม่ทำให้พื้นผิวโมเดลหายไปได้ ดังนี้