เริ่มต้นทำงานบนโปรแกรม Google SketchUp

                การทำงานบนโปรแกรม Google SketchUp ให้มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจวิธีการทำงานกับระบบไฟล์ เพื่อจะสามารถใช้ไฟล์งานและจัดเก็บไฟล์ได้อย่างถูกต้อง

            เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Google SketchUp  ก็จะเริ่มต้นทำงานกับไฟล์ใหม่ได้ทันที โดยให้สังเกตที่ไตเติลบาร์จะมีชื่อไฟล์ว่า Untitled แสดงว่าไฟล์นี้ยังไม่มีการบันทึกไฟล์ เนื่องจากเป็นไฟล์ใหม่ นอกจากนั้นโปรแกรมจะจัดเตรียมโมเดลรูปคนยืนใกล้กับแกนหลักทุกครั้งด้วย ถ้าไม่ใช้ก็สามารถลบทิ้งได้

         หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา สามารถเริ่มทำงานกับไฟล์ใหม่ได้เลย

          แต่ถ้าเราต้องการสร้างไฟล์ใหม่ โดยละทิ้งทุกอย่างที่กำลังทำอยู่ให้เลือกคำสั่ง File –> New
หรือกดคีย์ Ctrl + N

            หลังจากที่เริ่มทำงานบนพื้นที่การทำงานไปบ้างแล้ว หากต้องการเก็บบันทึกไฟล์งานไว้ แต่เรายังไม่เคยบันทึกไฟล์นี้มาก่อน ให้เลือกคำสั่ง File –> Save  As  ไฟล์ที่ได้จะมีนามสกุล .skp ซึ่งเป็นไฟล์งานของโปรแกรม Google SketchUp

            การเปิดไฟล์หรือการเรียกชิ้นงานที่ถูกสร้างไว้ก่อนหน้า จะต้องเปิดเฉพาะไฟล์นามสกุล .skp เท่านั้น เนื่องจากไฟล์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรม Google SketchUp จะถูกเก็บไฟล์ไว้นามสกุลนี้ โดยเปิดไฟล์ด้วยคำสั่ง File –> Open  หรือกดคีย์ Ctrl + O

           เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม ให้เลือกคำสั่ง File –> Exit หรือคลิกที่ปุ่ม    ด้านบนขวาของโปรแกรมก็ได้ ถ้าทำการบันทึกงานแล้วโปรแกรมจะปิดทันที แต่ถ้ายังไม่ได้บันทึกโปรแกรมก็จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ ถามว่าต้องการบันทึกหรือไม่ ให้เลือกตามความต้องการ แล้วจึงออกจากโปรแกรม