ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google SketchUp

          โปรแกรม Google SketchUp เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดในการรวมเอาข้อดีจากการสร้างต้นแบบด้วยการใช้ดินสอเขียนลงบนกระดาษ และใช้สื่อดิจิตอลในการผสมผสานการใช้งานเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงาน มีระบบ intelligent guidance ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ประโยชน์จากจุด, เส้น, พื้นผิว เพื่อใช้อ้างอิงในการสร้างโมเดล ทำให้การสร้างงานเป็นไปอย่างลื่นไหลไม่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะสูงมากนักก็สามารถสร้างโมเดลง่ายๆในเบื้องต้นได้ อีกทั้งยังมีอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน โดยส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในงานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบกลไกลการทำงานของเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะเป็นเกมจัดฉากทำ Story Boards ในงานภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ก็สามารถทำได้
         นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับปลั๊กอิน (Plugin) ต่างๆที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Google SketchUp ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลั๊กอินที่ช่วยให้การสร้างรูปทรงต่าง ๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงปลั๊กอินที่ช่วยในการจัดแสงเงาให้ดูสมจริงอย่างเช่น V-Ray หรือ Podium

       งานด้านสถาปัตยกรรม
           งานด้านนี้ต้องพึ่งพาโปรแกรม 3 มิติเป็นทุนเดิม  ซึ่ง Google SketchUp ได้มีบทบาทมากขึ้น  สำหรับสถาปนิกแทนที่จะใช้โปรแกรม 3 มิติขนาดใหญ่ ราคาแพงเหมือนก่อนหน้านี้  เนื่องจากทำงานได้รวดเร็วขึ้น  ไม่ต้องวุ่นวายกับเครื่องมือมากนัก

ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com

       งานก่อสร้าง
           Google SketchUp สามารถวาดแปลนก่อสร้างและบอกขนาดอย่างละเอียดได้แม่นยำและมีเครื่องมือสำหรับพิมพ์ Blue Print หรือพิมพ์เขียวได้เลย  จึงเป็นเครื่องมือที่ครบถ้วนในตัวสำหรับงานออกแบบด้านก่อสร้าง

ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html

      งานด้านโครงสร้างเบา
          งานก่อสร้างเบาหรือขนาดย่อมที่ต้องมีการออกแบบและนำเสนอกับลูกค้า Google SketchUp เป็นเครื่องมือที่ทำงานได้รวดเร็ว  จัดแสงได้สมจริงไม่ด้อยกว่าโปรแกรม 3 มิติระดับมืออาชีพ (ใช้ร่วมกับโปรแกรม Vray ซึ่งเป็นโปรแกรมภายนอกสำหรับเรนเดอร์สภาพแสงให้ชิ้นงาน)

ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/

       งานด้านวิศวกรรม
           Google SketchUp สามารถนำเสนองานออกแบบระบบต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย  สำหรับผู้ดำเนินโครงการที่ไม่ใช่วิศวกร  อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่น  ทำให้ชิ้นงานมีการเคลื่อนไหวประกอบการนำเสนอได้

ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/

         งานด้านออกแบบเชิงพาณิชย์
              ร้านค้าต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  การออกแบบหรือปรับแต่ง  ต้องแข่งกับเวลา Google SketchUp  จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์การออกแบบ  เพราะเป็นโปรแกรมที่มีขนาดเบา  ทำงานได้กับทุกเครื่อง  ส่งต่องานได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ

ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/

       งานด้านออกแบบภายใน
           นักตกแต่งภายในสมัยใหม่ใช้เครื่องมือออกแบบงานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวาดอีกต่อไป  วัตถุประเภทโต๊ะ ตู้ เตียงต่าง ๆ สามารถหาดาวน์โหลดมาใช้ได้จาก 3D Warehouse  ไม่จำเป็นต้องสร้างวัตถุแต่ละชิ้นด้วยตนเอง  การออกแบบภายในจึงเป็นงานที่สำเร็จรูปอย่างมากโดยใช้ Google SketchUp

ที่มา https://sketchupstudio.blogspot.com/2013/08/resort.html

        งานด้านสถาปัตยกรรมทิวทัศน์
            Google SketchUp  สามารถสร้างโมเดลทิวทัศน์ได้  โดยวัตถุที่เป็นอาคารบ้านเรือน  สามารถดาวน์โหลดได้จาก 3D Warehouse รวมทั้งภูมิประเทศต่าง ๆ ก็สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรมสร้างได้เช่นกัน

ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/

          งานด้านวางผังเมือง
              Google SketchUp  สามารถขึ้นรูปโมเดล  โดยใช้ภาพถ่ายจริงมาเป็นแบบในการวาด  ดังนั้นจึงสามารถขึ้นรูปอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆให้เหมือนจริงได้ไม่ยาก  นอกจากนี้ยังสามารถในการแสดงแสงเงาได้อย่างสมจริง  ตามช่วงเวลาและฤดูกาลต่าง ๆ ของปีได้  ทำให้การออกแบบผังเมืองมีตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย

                                                        ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com

         งานด้านออกแบบเกม
            เกมในปัจจุบันมีภาพกราฟิกที่พัฒนาไปอย่างมาก  ผู้พัฒนาเกมจำนวนไม่น้อยใช้  Google SketchUp ในการขึ้นรูปโมเดลที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของฉากหรือแม้แต่ตัวละครก็ตาม
Google SketchUp  สามารถสร้างฉากจำลองและ Storyboard ของเกมและยังมีโปรแกรม Plug-in ภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อชิ้นงานที่สร้างให้ใช้ร่วมกับโปรแกรมพัฒนาเกมได้โดยตรงอีกด้วย
                                                ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/

        งานด้านภาพยนตร์และบันเทิง
             Google SketchUp เป็นเครื่องมือทุ่นแรงในการจำลองฉากภาพยนตร์หรือเวทีการแสดงต่าง ๆ มีเครื่องมือ Walk Through  ที่ทำให้เราเคลื่อนที่อยู่ในฉากเหมือนกำลังเดินอยู่ในโลก 3 มิติ  และมีเครื่องมือมองไปรอบ ๆ เหมือนเรากำลังยืนอยู่ตรงจุดนั้น  ซึ่งเหมาะกับงานด้านการถ่ายทำเป็นอย่างมาก

ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/

        งานไม้
             การออกแบบงานไม้ด้วย Google SketchUp  ช่วยลดความเสี่ยงก่อนทำเฟอร์นิเจอร์  เราสามารถออกแบบเพื่อนำเสนอและปรับแก้จนถูกต้องก่อนลงมือทำ  สำหรับลายไม้นั้นสามารถกำหนดพื้นผิววัตถุได้หลากหลายและปรับคุณสมบัติพื้นผิวจนดูสมจริงได้ด้วย
                                                        ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/

         งานด้านการศึกษา
             ครูผู้สอนสามารถใช้ Google SketchUp  เป็นเครื่องมือสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจให้กับนักเรียนได้  โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์  เนื่องจาก Google SketchUp  มีโปรแกรมเสริมอยู่มากมาย  และหนึ่งในนั้นมีโปรแกรม Plug-in  ที่จำลองสภาพแรงโน้มถ่วงให้กับฉากนั้น  ทำให้วัตถุมีการหล่นกระทบกันอย่างสมจริง  ได้แก่ sketch physics
                                                        ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/