ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google SketchUp

         โปรแกรม Google SketchUp  เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักออกแบบและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถสร้างงานเขียนแบบหรือภาพจำลองต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเริ่มจากการเขียนเส้น 2 มิติขึ้นมาเป็นโครงร่างแล้วเปลี่ยนเส้นร่างให้เป็นชิ้นงาน 3 มิติโดยกำหนดพื้นผิวแสงเงาซึ่งแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ง่าย ทำให้ภาพที่ได้ใกล้เคียงกับงานจริง Google SketchUp เป็นโปรแกรมออกแบบที่มีความสามารถในการเปลี่ยนภาพวาดโครงร่างให้กลายเป็นภาพงานจำลอง 3 มิติ เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก จึงทำให้มีการประมวลผลออกมาอย่างรวดเร็ว  โดยส่วนใหญ่จะนำมาใช้งานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานออกแบบ Display เช่น เวที บูธบริเวณแสดงสินค้าในรูปแบบต่างๆ

ในปัจจุบันโปรแกรม Google SketchUp  มีโปรแกรมเสริมหรือปลั๊กอินที่เข้ามาเสริมการทำงานอย่างมากมาย ทั้งการขึ้นโมเดล การปรับแต่งแก้ไขรูปทรง การทำงานแอนิเมชัน การจัดแสง และการเรนเดอร์ ได้แก่

  • Lattice Maker เป็นปลั๊กอินที่ใช้สร้างพื้นผิวเรียบธรรมดาให้กลายเป็นไม้ระแนงหรือการสร้างไม้ขัดแตะให้เกิดเป็นช่องๆ
  • Fur เป็นปลั๊กอินที่ใช้สร้างเส้นผม ขน หญ้า หรือวัตถุที่เป็นเส้นละเอียด
  • Camera Recorder เป็นปลั๊กอินที่ใช้จับภาพการเคลื่อนไหว สร้างงานแอนิเมชันอย่างรวดเร็ว
  • Shaderlight เป็นปลั๊กอินที่ใช้เรนเดอร์โมเดล แต่งแสงและการสะท้อนให้เหมือนจริง
  • Roof เป็นปลั๊กอินที่ใช้ในการสร้างหลังคาแบบต่างๆ ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็ว
  • Door Maker เป็นปลั๊กอินที่ใช้สร้างประตูแบบต่างๆ
  • Stair Maker เป็นปลั๊กอินที่ใช้สร้างบันไตทางตรง บันไดไม้ บันไดเหล็ก

ภาพที่ 2.1 หน้าต่างโปรแกรม Google SketchUp

       งานด้านสถาปัตยกรรม
           งานสถาปัตยกรรมทั่วไป เช่น การออกแบบโครงสร้างอาคาร ภูมิทัศน์ ใช้ โปรแกรม Google SketchUp ช่วยในการออกแบบ จัดวางโครงสร้าง การตรวจสอบแสงเงา การคำนวณพื้นที่  ทำให้ชิ้นงานที่ได้เป็นไปตามแบบร่างและโครงสร้างที่ถูกออกแบบไว้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 2.2 การออกแบบอาคาร 8 ชั้น
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?searchTab=collection&domain=Architecture
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

       งานก่อสร้าง
         โปรแกรม Google SketchUp สามารถวาดแปลนก่อสร้างและบอกขนาดอย่างละเอียดได้แม่นยำและมีเครื่องมือสำหรับพิมพ์เขียวได้เลย  จึงเป็นเครื่องมือที่ครบถ้วนในตัวสำหรับงานออกแบบด้านก่อสร้าง เช่น การออกแบบแปลนบ้าน อาคารหรือโรงแรม

ภาพที่ 2.3 การออกแบบแปลนบ้าน
ที่มา http://training.yotathai.com/layout-sketchupsss.html เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

      งานด้านโครงสร้างเบา
          งานก่อสร้างเบาหรือขนาดย่อมที่ต้องมีการออกแบบและนำเสนอกับลูกค้า  โปรแกรม Google SketchUp เป็นเครื่องมือที่ทำงานได้รวดเร็ว  จัดแสงได้สมจริงไม่ด้อยกว่าโปรแกรม 3 มิติระดับมืออาชีพ (ใช้ร่วมกับโปรแกรม V-Ray ซึ่งเป็นโปรแกรมภายนอกสำหรับเรนเดอร์สภาพแสงให้ชิ้นงาน) เช่น โคมไฟ พัดลมเพดาน เก้าอี้ แจกัน


ภาพที่ 2.4 การออกแบบโคมไฟ
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?domain=InteriorProducts
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

ภาพที่ 2.5 การออกแบบเครื่องใช้ต่างๆ
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?domain=UtilitarianObjects
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

       งานด้านวิศวกรรม
           โปรแกรม Google SketchUp สามารถออกแบบนำเสนองานด้านวิศวกรรม  สร้างงานเขียนแบบหรือภาพจำลองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่น  ทำให้ชิ้นงานมีการเคลื่อนไหวประกอบการนำเสนอได้ เช่น การออกแบบท่องานต่างๆ งานติดตั้งเครื่องจักรกล ยานพาหนะ งานออกแบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพที่ 2.6 การออกแบบท่องานต่างๆ
ที่มา http://www.kmac-kmutt.org/th/forums/topic/20131023sketchup/
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

ภาพที่ 2.7 การออกแบบยานพาหนะ
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?domain=Industrial
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

         งานด้านออกแบบเชิงพาณิชย์
             ในด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากขึ้น โปรแกรม Google SketchUp  จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์การออกแบบ  เพราะเป็นโปรแกรมที่มีขนาดเบา  ทำงานได้กับทุกเครื่อง  ส่งต่องานได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เช่น การออกแบบรถเข็นขายสินค้า การออกแบบโต๊ะเคาท์เตอร์ชงกาแฟ  การออกแบบบูธแสดงสินค้า

ภาพที่ 2.8 การออกแบบโต๊ะเคาท์เตอร์
ที่มา https://drawing99.blogspot.com/2013/02/3dcoffeeshop.html
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

ภาพที่ 2.9 การออกแบบมินิบาร์
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/model/u6e6f170e-40e8-4cf2-9699-cc6660a95b27/Interior-Set-Minibar-Dinner-Set
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

       งานด้านออกแบบภายใน
          งานออกแบบตกแต่งภายใน เป็นการออกแบบ ตกแต่งและจัดวางองค์ประกอบภายในตัวอาคารบ้านและสถานที่อื่นๆ โดยโปรแกรม Google SketchUp มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการจัดวาง การแก้ไขโมเดลต่างๆ ร่วมทั้งการกำหนดพื้นผิวและวัสดุให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เช่น การออกแบบห้องต่างๆ ของบ้านหรือสำนักงาน

ภาพที่ 2.10 การออกแบบตกแต่งภายใน
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?domain=InteriorDesign
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

        งานด้านสถาปัตยกรรมทิวทัศน์
             โปรแกรม Google SketchUp  สามารถสร้างโมเดลทิวทัศน์ได้  โดยวัตถุที่เป็นอาคารบ้านเรือนรวมทั้งภูมิประเทศต่าง ๆ ก็สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรมสร้างได้เช่นกัน     เช่น การออกแบบสวนหย่อม การออกแบบสวนสาธารณะ

ภาพที่ 2.11 การออกแบบทางเดินสวนสาธารณะ
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?domain=Landscape
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

          งานด้านวางผังเมือง
            โปรแกรม Google SketchUp  สามารถขึ้นรูปโมเดล  โดยใช้ภาพถ่ายจริงมาเป็นแบบในการวาด  ดังนั้นจึงสามารถขึ้นรูปอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เหมือนจริงได้ไม่ยาก  นอกจากนี้ยังสามารถในการแสดงแสงเงาได้อย่างสมจริง  ตามช่วงเวลาและฤดูกาลต่างๆ ของปีได้  ทำให้การออกแบบผังเมืองมีตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย เช่น การออกแบบถนน  สะพานข้ามแม่น้ำ

ภาพที่ 2.12 การออกแบบถนนและสะพานข้ามแม่น้ำ
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?q=city%20plan&domain=Transportation
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

  งานด้านออกแบบเกม
            โปรแกรม Google SketchUp  สามารถขึ้นรูปโมเดลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของฉากจำลองและ Storyboard ของเกม หรือการสร้างตัวละครในฉาก

ภาพที่ 2.13 การออกแบบฉากจำลอง
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?q=game
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

        งานด้านภาพยนตร์และบันเทิง
            โปรแกรม Google SketchUp เป็นเครื่องมือทุ่นแรงในการจำลองฉากภาพยนตร์หรือเวทีการแสดงต่าง ๆ มีเครื่องมือ Walk Through  ที่ทำให้เราเคลื่อนที่อยู่ในฉากเหมือนกำลังเดินอยู่ในโลก 3 มิติ  และมีเครื่องมือมองไปรอบๆ เหมือนเรากำลังยืนอยู่ตรงจุดนั้น  ซึ่งเหมาะกับงานด้านการถ่ายทำเป็นอย่างมาก เช่น การออกแบบฉากรายการทีวี เกมโชว์


ภาพที่ 2.14 การออกแบบเวทีการแสดง
ที่มา http://chewtorial.blogspot.com/2015/05/sketchup.html
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

        งานไม้
            การออกแบบงานไม้ด้วยโปรแกรม Google SketchUp  ช่วยลดความเสี่ยงก่อนทำเฟอร์นิเจอร์  สามารถออกแบบเพื่อนำเสนอและปรับแก้จนถูกต้องก่อนลงมือทำ  สำหรับลายไม้นั้นสามารถกำหนดพื้นผิววัตถุได้หลากหลายและปรับคุณสมบัติพื้นผิวจนดูสมจริงได้ด้วย เช่น การออกแบบตู้ โต๊ะ เก้าอี้ต่างๆ

 

ภาพที่ 2.15 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?domain=Furniture
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

ภาพที่ 2.16 การออกแบบเตียงไม้ 2 ชั้น

         งานด้านการศึกษา
           โปรแกรม Google SketchUp เป็นเครื่องมือสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจให้กับนักเรียน  โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ เนื่องจาก โปรแกรม Google SketchUp มีโปรแกรมอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นมีโปรแกรมส่วนเสริมหรือปลั๊กอินที่จำลองสภาพแรงโน้มถ่วงให้กับฉากนั้น  ทำให้วัตถุมีการหล่นกระทบกันอย่างสมจริง ได้แก่ sketch physics

ภาพที่ 2.17 การออกแบบจำลองทฤษฎีฟิสิกส์
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?q=physics%20sketchy%20sketchyphysics
เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556